Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2014

i-like-sun

May 31 2014

i-like-sun
6009 e956
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajazzuj jazzuj
i-like-sun
1348 ff04
i-like-sun
7281 4fdf
Reposted fromchceuciec chceuciec viazapachsiana zapachsiana
i-like-sun
- Tylko tego nauczyło cię życie? Odchodzić? 
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
i-like-sun
5288 d56b 500
i-like-sun
day 01 - your favorite movie

Dzień świra
Reposted fromSapereAude SapereAude viatobecontinued tobecontinued
i-like-sun
5412 0eb8
Reposted frombutterbeer butterbeer viatobecontinued tobecontinued
i-like-sun
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
— Anna Langfus
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
i-like-sun
 • Ucz się - im więcej będziesz umiał, tym będzie Ci się łatwiej żyło, tym więcej osiągniesz, tym mniej doświadczysz nieprzyjemności. Zrozum chociaż podstawy matematyki, pozwoli Ci widzieć abstrakcje w rzeczywistości.
 • Kontroluj swój umysł - tylko Ty jesteś to w stanie zrobić. To jak postrzegasz świat zależy tylko od Ciebie. Nikt nie jest Ci w stanie narzucić co masz myśleć.
 • Bądź ambitny - nie można mieć wszystkiego? Nieprawda! Można, tylko trzeba się starać. Nie poddawaj się, dąż do celu, daj z siebie wszystko. Jak się nie uda, to nie będziesz miał sobie czego wypominać. Niezależnie kim jesteś nie zatrzymuj się na kasie w Tesco.
 • Uśmiechaj się - od samego uśmiechu zrobi Ci się radośniej, przyjemniej. Nie bój się tego robić publicznie - przyciągniesz osoby, które się też uśmiechają. Nie masz powodu? Oj nieprawda.
 • Nie śpij tyle - potrzebujesz mniej snu niż Ci się wydaje. Wykorzystaj swoje życie ciekawiej.
 • Wierzysz w boga? OK! - pamiętaj, że jeżeli on chce Twojego dobra, to pewnie też chce dobra Twojego znajomego. Daj mu i sobie trochę radości, a bóg na pewno będzie zadowolony. Jeżeli nie, to ma problemy z osobowością.
 • Toleruj innych - oni mają własny umysł i własne cele. Szanuj je, dopóki nikomu nie przeszkadzają.
 • Walcz fair - pokaż, że Ty jesteś lepszy zamiast pokazywać, że on jest gorszy. Zaskocz swoimi atrybutami zamiast pokazywać czyjeś wady.
 • Nie załamuj się - każdy zdany przez Ciebie egzamin, każda klasówka, każde kolokwium było tym najtrudniejszym do tej pory. Ten egzamin też taki jest.
 • Uprawiaj seks - oprócz oczywistej przyjemności zbliżysz się do drugiej osoby, nauczysz się czerpać przyjemność z jej przyjemności. Odpoczniesz męcząc się.
 • Nie bój się - jesteś zdrowym człowiekiem, jak nie Ty, to kto? Tylko Ty jesteś w stanie skrzywdzić samego siebie.
 • Pomagaj także bezinteresownie - i miej refleks, żeby zrobić to w odpowiedniej chwili.
 • Myśl - możesz to robić nawet myjąc zęby, jeżeli konkretne przemyślenia nie przyniosą konkretnych efektów, to na pewno pomogą Ci w przyszłości, nawet jeżeli nieznacznie.
 • Mów czego chcesz - tak sobie jak i innym. Da Ci to pewność siebie, przypomni Ci po co żyjesz, da innym możliwość pomocy Ci.
 • Nie oglądaj wiadomości - tylko Cię to rozproszy, zdemotywuje. Stracisz czas na coś, co Ci się na nic nie przyda.
 • Doceniaj innych - wiele rzeczy, do których doszedłeś są ich zasługą, pomyśl o tym przez chwile i zrewanżuj się.
— Paweł "Nivertius" Płazieński - 'Wprost' @ http://jabba.pl/nivertius/id/10000
3311 56e4
i-like-sun

May 29 2014

i-like-sun
7657 9633
i-like-sun
i-like-sun
4723 efbb
Reposted frommisza misza viamelodramaticfool melodramaticfool
i-like-sun
palenie papierosów stało się jedynym obszarem prawdziwej wolności w moim życiu.
jedyną czynnością, której się w pełni oddaję całym moim istnieniem.
to mój jedyny projekt.
— m. houellebecq / extension du domaine de la lutte
i-like-sun
7281 4fdf
Reposted fromchceuciec chceuciec viahavingdreams havingdreams
i-like-sun
9283 a583 500
6541 96ab
Reposted fromdeviate deviate viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl